Forsells mekaniskaForsells mekaniska
Forsells mekaniska
Forsells mekaniska

POLICY

 • Forsells Mekaniska strävar efter att framta rätt detaljkvalitet och att leverera i rätt tid.

 • Genom småskalighet och närhet till vår personal skapa förutsättningar till uppfyllande av våra kvalitets- och miljömål.

 • Dagliga små förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö skall öka vår effektivitet. Vi skall väl nyttja våra resurser, minska miljöbelastningen, skydda miljön och förebygga förorening. Detta skall ge våra kunder skäl att göra återköp hos oss.

 • Öka kunskapen och höja medvetenheten kring kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

 • Årligen upprätta dokumenterade och mätbara mål och följa bindande krav.

 • Efterleva myndigheters miljö och lagkrav.
  ​​​​​​​
 • Policyn skall regelbundet diskuteras med vår personal och värderas på ledningens genomgång.
  ​​​​​​​
POLICYDEMOPOLICYDEMO
POLICYDEMO

CERTIFIKAT